Egzaminacyjne

Posiadamy wielkie doświadczenie w przygotowywaniu do egzaminów. Wśród naszych nauczycieli
są również egzaminatorzy Cambridge.

Rokrocznie 98% naszych uczniów zdaje wybrane przez siebie egzaminy, wielu otrzymuje najlepsze oceny A lub B. Tak świetne rezultaty osiągamy dzięki precyzyjnie opracowanemu programowi nauczania. Na zajęciach omówione są wszystkie elementy egzaminu wraz z rozwiązywaniem testów.

Dodatkowo przed egzaminem raz w tygodniu prowadzimy bezpłatne zajęcia dodatkowe doskonalące wybrane części egzaminu. Przeprowadzamy egzaminy próbne, które pomagają w podjęciu decyzji o terminie przystąpienia do danego egzaminu. Uczniowie pomyślnie zdający te egzaminy otrzymują rekomendacje, dzięki którym nasza szkoła załatwia wszystkie niezbędne formalności.

Nasi uczniowie mogą korzystać z biblioteki testów i dodatkowych materiałów przygotowujących do egzaminu.