Dla prawników

Specjalistyczny kurs dla prawników i studentów prawa przygotowuje do egzaminu
Cambridge ILEC
- International Legal English Certificate (www.legalenglishtest.org)

Kurs wprowadza i doskonali specjalistyczny język prawniczy wykorzystywany w międzynarodowym środowisku prawniczym. Koncentruje się na takich zagadnieniach jak np. prawo o spółkach,
spory sądowe, arbitraż lub prawo karne.

Na zajęciach wykorzystywane są podręczniki z autentycznymi materiałami wyselekcjowanymi
przez Translegal - europejskiego lidera w dziedzinie usług językowych prawniczych.