Metody nauki

Nauczanie w naszej szkole oparte jest głównie
na metodzie komunikatywnej, co oznacza,
że kładziemy szczególny nacisk na rozwijanie umiejętności swobodnego posługiwania się wybranym językiem obcym w różnych sytuacjach życiowych.

Nieustannie staramy się stworzyć naszym uczniom
jak najlepsze warunki
do nauki i wyposażyć
ich w najefektywniejsze materiały, chociaż wiemy,
że tylko połączone starania nauczyciela i ucznia przynoszą szybko wymienne efekty.
Przeciętnie na naukę w klasie uczniowie przeznaczają zaledwie od 2 do 3 godzin tygodniowo, aby przyśpieszyć proces nauki i wydłużyć jej tydzień
na każdych zajęciach zadawana jest praca domowa.

Wszystkie zajęcia, również te na najniższym stopniu znajomości językowej, prowadzone są w języku obcym. Już od samego początku skłaniamy naszych uczniów do używania danego języka.

Szkoła zapewnia obszerny zbiór materiałów dydaktycznych, pomocy naukowych co pozwala wzbogacić lekcje o piosenki, filmy, czy dodatkowe ćwiczenia. Zawsze staramy się żeby lekcje były tak skuteczne jak i ciekawe.

Lekcje prowadzone są w oparciu o podręczniki uznanych wydawnictw tj. Longman, Oxford, Cambridge oraz Macmillan. One stanowią podstawę kursu, jednakże każda lekcja wzbogacana jest ćwiczeniami
i materiałami dodatkowymi.

Prowadzący szkołę regularnie sprawdzają nauczycieli pod kątem skuteczności i prawidłowości realizacji programu podczas hospitacji i oraz na bieżąco podczas codziennych przygotowań do lekcji.