Nasi nauczyciele

Niezależnie od tego czy są to Polacy czy obcokrajowcy, posiadają oni odpowiednie przygotowanie
i kwalifikacje.

Polscy nauczyciele są magistrami lub licencjatami filologii angielskiej lub niemieckiej. Obcokrajowcy ukończyli studia wyższe oraz specjalistyczne kursy przygotowujące do nauki danego języka jako obcego (CELTA, DELTA).

Prowadzący szkołę regularnie sprawdzają nauczycieli pod kątem skuteczności i prawidłowości realizacji programu podczas hospitacji oraz na bieżąco podczas codziennych przygotowań
do lekcji.

Szkoła dąży do wymiany wiedzy oraz doświadczeń nauczycieli
i regularnie przeprowadza szkolenia metodyczne jak również bierze udział w ogólnopolskich konferencjach dla nauczycieli
- IATEFL.

W skład naszej kadry wykładowczej wchodzą egzaminatorzy FCE, CAE, CPE.