Jaką wybrać metodę nauki?

Nauczanie w naszej szkole oparte jest głównie na metodzie komunikacyjnej, co oznacza, że kładziemy szczególny nacisk na rozwijanie umiejętności swobodnego posługiwanie się językiem obcym w różnych sytuacjach życiowych.