Kiedy zacznę korzystać z podręczników?

Najpóźniej do 2 tygodni zajęcia prowadzone są bez podręczników.
Ma to na celu wzajemne poznanie się uczniów z nauczycielem oraz zaaklimatyzowanie się każdego kursanta w swojej grupie.

W tym czasie i nie tylko każda lekcja urozmaicana jest ćwiczeniami i materiałami dodatkowymi
z obszernych zasobów naszej naukowej biblioteki.