Informacje ogólne

Nasza szkoła posiada autentyczny międzynarodowy charakter z wysoko wykwalifikowanym zespołem nauczycieli. Prowadzimy kursy językowe z angielskiego, niemieckiego dla wszystkich grup wiekowych
i na wszystkich poziomach zaawansowania. Przygotowujemy również do egzaminów FCE, CAE, CPE
z angielskiego oraz ZD, ZMP z niemieckiego.
Podział na grupy uwzględnia wiek i poziom znajomości języka, określany na podstawie testu pisemnego
i rozmowy kwalifikacyjnej.
W przypadku najmłodszych dzieci jest to rozmowa i test z użyciem dodatkowych materiałów diagnostycznych.

Zajęcia prowadzone są na platformir zoom.us w małych grupach
(przeciętnie 7 osób), dzięki czemu możliwy jest bezpośredni, indywidualny kontakt z nauczycielem.

W ciągu roku szkolnego postępy w nauce dzieci
i młodzieży są systematycznie sprawdzane.
Utrzymujemy stały kontakt z rodzicami i informujemy
ich o ewentualnych problemach czy nieobecnościach.

Na koniec roku szkolnego wysyłąne są dyplomy zaświadczające odbycie nauki na danym poziomie.

Wszyscy słuchacze mogą korzystać z biblioteczki językowej i brać udział w cyklicznie organizowanych wieczorach filmowych aby dodatkowo zwiększyć ekspozycję na język angielski.


Wyróżniamy 5 głównych grup wiekowych , dzielące się na różne podgrupy:

 • Dzieci młodsze (zajęcia 2 razy w tygodniu po 60 min)
  B1 (4-5 lat), B2 (5-6 lat), C1 (6-7 lat), C2 (7-8 lat)
 • Dzieci starsze (zajęcia 2 razy w tygodniu po 60 min)
  K1, K2, K3 (9-10 lat); T1, T2, T3 ( 11-12 lat)
 • Gimnazjaliści (zajęcia 2 razy w tygodniu po 90 min)
  G1, G2, G3 (13-15 lat)
 • Maturzyści (zajęcia 2 razy w tygodniu po 90 min)
  Poziom podstawowy i rozszerzony
 • Młodzież i Dorośli (zajęcia 2 razy w tygodniu po 90 min)
  A1, A2, A3, A4, A5
 • Egzaminacyjne (zajęcia 2 razy w tygodniu po 90 min)
  FCE1, FCE2, CAE, CPE, BEC, ILEC, ICFE, ZD, ZMP