Projekt unijny: Kaszubski euro-sprzedawca

„The New School of English organizował projekt:
"Kaszubski euro-sprzedawca"
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw".
"Człowiek - najlepsza inwestycja".

Zakres szkolenia
Szkolenie z języka angielskiego - 80 godzin.
Szkolenie z zakresu Zarządzania relacjami z klientem CRM - 16 godzin.

Organizacja szkolenia
Szkolenie będzie realizowane w okresie 4 styczeń 2010
- 30 czerwiec 2010.
Zajęcia odbywać się będą w szkołach The New School
of English:
w Wejherowie, przy ul. Sobieskiego 221/3,
w Kościerzynie, przy ul. Gdańskiej 4/1,
w Kartuzach, przy ul. Rynek 5 D.


Koszt szkolenia

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
Wkład własny - 200,06 zł
Wszystkie materiały dydaktyczne zostaną dostarczone bezpłatnie przez organizatorów szkolenia:
podręcznik, zeszyt ćwiczeń z CD-rom, słownik, materiały szkoleniowe i piśmiennicze.

Adresaci szkolenia
Adresatami szkolenia jest 60 przedsiębiorców i pracowników/-ic mikro i małych przedsiębiorstw z branży handlowej (w tym wykonujących pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej i pracujących w niepełnym wymiarze godzin), z obszaru 3 powiatów: wejherowskiego, kościerskiego i kartuskiego.

Kontakt i szczegółowe informacje:
W 3 biurach projektu The New School of English:

  1. Wejherowo 84-200, ul. Sobieskiego 221/3, tel./fax: 58 572 34 02
  2. Kościerzyna 83-400, ul. Gdańska 4/1, tel./fax: 58 686 84 01
  3. Kartuzy 83-300, ul. Rynek 5 D, tel./fax: 58 681 37 28

Jak się zapisać na szkolenie językowo- zawodowe?

  1. Pobierz „kartę zgłoszenia uczestnika do projektu" w biurze projektu lub przejdź do podstrony Dokumenty i wytyczne.
  2. Wypełnij kartę zgłoszenia i przynieś ją osobiście lub prześlij faksem bądź pocztą do wybranego biura projektu, albo mailem na adres info@nsenglish.com.pl
  3. Organizatorzy szkolenia po otrzymaniu zgłoszenia skontaktują się z Tobą i poinformują o spotkaniu organizacyjnym.