Kiedy mogłabym porozmawiać z dyrektorem?

Każdy sekretariat szkoły The New School of English jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12-19.

Ze względu na rozmieszczenie szkół w różnych miejscowościach to najlepiej jednak poprosić sekretariat o umówienie się z dyrektorem, przedstawiając jednocześnie istotę sprawy. Sekretariat szkoły w porozumieniu z dyrektorem oraz z osobą zainteresowaną tym spotkaniem, ustali dzień i godzinę spotkania.