Projekt unijny: Nie zatrzymuj się - więszke umiejętności - nowe możliwości

„The New School of English organizował projekt:
"Nie zatrzymuj się - większe umiejętności - nowe możliwości"
Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw".
"Człowiek - najlepsza inwestycja".

Zakres szkolenia
Szkolenie z języka angielskiego - 80 godzin
Szkolenie z zakresu wykorzystania technologii informatycznych i komunikacyjnych ICT - 16 godzin

Organizacja szkolenia
Szkolenie będzie realizowane w okresie 4 styczeń 2010
- 30 czerwiec 2010.
Zajęcia odbywać się będą w szkołach The New School
of English:
w Wejherowie, przy ul. Sobieskiego 221/3
w Kościerzynie, przy ul. Gdańskiej 4/1
w Kartuzach, przy ul. Rynek 5 D.

Koszt szkolenia
Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
Wkład własny - 200,06 zł
Wszystkie materiały dydaktyczne zostaną dostarczone bezpłatnie przez organizatorów szkolenia:
podręcznik, zeszyt ćwiczeń z CD-rom, słownik, materiały szkoleniowe i piśmiennicze.

Adresaci szkolenia
Adresatami szkolenia jest 60 przedsiębiorców i pracowników/-ic mikro i małych przedsiębiorstw (w tym wykonujących pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej i pracujących w niepełnym wymiarze godzin),
z obszaru 3 powiatów: wejherowskiego, kościerskiego i kartuskiego.

Kontakt i szczegółowe informacje:
W 3 biurach Projektu The New School of English:

  1. Wejherowo 84-220, ul. Sobieskiego 221/3, tel/fax.: 58 572 34 02
  2. Kościerzyna 83-400, ul. Gdańska 4/1, tel/fax.: 58 686 84 01
  3. Kartuzy 83-300, ul. Rynek 5 D, tel/fax.: 58 681 37 28


Jak się zapisać na szkolenie językowo- zawodowe?

  1. Pobierz „kartę zgłoszenia uczestnika do projektu" w biurze projektu lub przejdź do podstrony Dokumenty i wytyczne.
  2. Wypełnij kartę zgłoszenia i przynieś ją osobiście lub prześlij faksem bądź pocztą do wybranego biura projektu, albo mailem na adres info@nsenglish.com.pl
  3. Organizatorzy szkolenia po otrzymaniu zgłoszenia skontaktują się z Tobą i poinformują o spotkaniu organizacyjnym.