Czy zajęcia prowadzone są wyłącznie po angielsku?

Tak, prowadzimy zajęcia w języku angielskim, ponieważ chcemy zachęcić naszych studentów
do używania języka angielskiego od samego początku.
Nauczanie na naszych kursach oparte jest na metodzie komunikatywnej, co oznacza, że kładziemy szczególny nacisk na rozwijanie umiejętności swobodnego posługiwania się językiem w różnych sytuacjach życiowych.
Posługiwanie się na zajęciach wyłącznie językiem angielskim zdecydowanie ułatwia jego naukę
i przynosi szybsze efekty.
Słuchacze, którzy używają języka angielskiego do porozumiewania się z nauczycielem i z innymi osobami w grupie z większą pewnością posługują się nim w sytuacjach pozaklasowych.