Czy grupa 12 osób nie jest zbyt duża?

W tak licznej grupie istnieje wiele możliwości: można pracować w parze lub w kilkuosobowych grupach.
Oznacza to zwiększenie możliwości uczenia się poprzez wymianę informacji, przeprowadzane
mogą być gry, zabawy, quizy.

Zapewniamy, że każdy nauczyciel poświęca na każdych zajęciach wystarczająco dużo czasu
dla każdego ucznia.