Jak pomóc w lekcjach synowi?

Książki, w których nie ma języka polskiego na początku nauki wydają się być utrudnieniem,
ale dzięki temu można znacznie szybciej nauczyć się języka obcego.
Zatem nasi słuchacze otrzymują podręczniki uznanych wydawnictw jak Longman, Oxford, Cambridge oraz Macmillan, które stanowią podstawę kursu. Podręczniki używane przez dzieci charakteryzuje prostota języka, zaś dysponując słownikiem łatwo jest je zrozumieć.

Więcej informacji na temat prac domowych lub samego kursu można uzyskać w sekretariacie szkoły
lub można bezpośrednio skontaktować się z nauczycielem dziecka. Sekretariat szkoły jak i każdy nauczyciel służą swoją pomocą, zatem bez żadnych wahań prosimy prosić o pomoc.