Dokumenty i wytyczne

Dodatkowe dokumenty potrzebne do złożenia wniosku (pracownicy):

  • w przypadku osoby niepełnosprawnej aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
  • zaświadczenie o zatrudnieniu z zaznaczeniem o wielkości przedsiębiorstwa, 
  • ksero dowodu osobistego (potwierdzone za zgodność z oryginałem).


W przypadku przedsiębiorców - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  • REGON
  • NIP.application/msword Deklaracja uczestnictwa w projekcie
POBIERZ

application/msword Deklaracja wniesienia wkładu własnego
POBIERZ

application/msword Karta zgłoszenia uczestnika do projektu
POBIERZ

application/msword Regulamin uczestnictwa w projekcie
POBIERZ