Dla młodzieży

Grupy dla młodzieży prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli znających wymogi
szkół publicznych.

Na kursie ćwiczone są wszystkie części kompetencji językowej tj. mówienie, słuchanie,
czytanie i pisanie potrzebne do swobodnej komunikacji.

Program nauki dostosowany jest do wymogów programowych w szkole średniej i dodatkowo systematycznie ćwiczy elementy egzaminu maturalnego.

Raz w tygodniu w drugim semestrze prowadzone
są bezpłatne zajęcia dodatkowe, na których ćwiczone
są wybrane elementy nowej matury na obydwu
poziomach.

Podobne zajęcia organizowame są dla tej młodzieży, która przygotowywuje się do egzaminów Cambridge
(FCE, CAE,CPE).


Każdy ze słuchaczy ma możliwość korzystania z biblioteczki językowej w której oprócz książek
i czasopism można wypożyczać testy maturalne i FCE, CAE, CPE.