Aktualności

W miesiącu styczniu rozpoczęto we wszystkich Biurach Projektu (Kartuzy, Kościerzyna i Wejherowo) zajęcia z języka angielskiego.

ZAJĘCIA ROZPOCZĘŁY SIĘ 11 STYCZNIA 2010.

Konferencja inauguracyjna odbyła się w dniach:

  • 4.01.2010 w Kartuzach o godz. 17.00
  • 5.01.2010 w Wejherowie o godz. 18.00
  • 6.01.2010 w Kościerzynie o godz. 17.00

Na konferencji uczestnicy projektu zostali poinformowani o celach i założeniach projektu oraz rozdane zostały materiały szkoleniowe i piśmiennicze.

Podpisywanie umów z uczestnikami szkolenia odbyło się:

  • Kartuzy: 21.12.2009 (poniedziałek) od 11.00 do 18.30
  • Wejherowo: 22.12.2009 (wtorek) od 15.00 do 19.00
  • Kościerzyna: 23.12.2009 (środa) od 16.00 do 19.00

W lutym zostały przeprowadzone wizytacje metodyczne przez asystenta ds. metodycznych - Vaughana Elliott w 3 Biurach Projektu. Podczas wizytacji asystent sprawdził przygotowanie metodyczne do zajęć trenerów szkolenia oraz postępy w nauce samych uczestników. Po każdej wizytacji asystent dokonał kontroli przeprowadzonych zajęć, sprawdził dzienniki oraz karty obecności i ocen,
a także wyniki testów.

W miesiącu marcu koordynator projektu - Magdalena Elliott wybrała firmę, która będzie szkolić uczestników projektu z zakresu wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT).
Do końca miesiąca odbyło się 50 % szkolenia. Uczestnicy projektu są w stałym kontakcie
z asystentem ds. organizacyjnych, Jolantą Śliwińską.

W kwietniu uczestnicy projektu są już na „półmetku" szkolenia. Ich postępu w nauce są regularnie sprawdzane. Uzyskują bardzo dobre wyniki z prac domowych oraz testów. W tym czasie uczestnicy poproszeni zostali o wypełnienie ankiet oceniających satysfakcję z udziału w projekcie.

W miesiącu maju kończą się zajęcia z zakresu języka angielskiego. Dzięki możliwości uczestniczenia w projekcie „Nie zatrzymuj się - większe umiejętności - nowe możliwości" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uczestnicy mieli możliwość podnieść swoje kwalifikacje językowe. W tym czasie firma szkoleniowa z zakresu ICT przeprowadziła ankietę sprawdzającą znajomość uczestników z zakresu technologii informacyjnej.

W czerwcu rozpoczęło się szkolenie z zakresu wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). W tym miesiącu zaplanowano również konferencję podsumowujące projekt w 3 Biurach Projektu:

  • Wejherowo: 18.06 o godzinie 17.00
  • Kartuzach: 25.06 o godzinie 18.00
  • Kościerzynie: 01.07 o godzinie 17.30

Podczas wyżej wymienionych konferencji nastąpiło posumowanie całego projektu. W tym czasie rozdane zostały uczestnikom projektu świadectwa ukończenia kursu

W miesiącu lipcu sześciomiesięczne szkolenie pracowników mikro i małych przedsiębiorstw z zakresu języka angielskiego i ICT dobiegło końca. Dzięki możliwości uczestnictwa w projekcie „Nie zatrzymuj się - większe umiejętności - nowe możliwości" uczestnicy mieli szansę podnieść swoje kwalifikacje zawodowe za rynku pracy.
Spora ich część deklaruje dalszą chęć kształcenia się z zakresu języka angielskiego.