Kto uznaje egzaminy Cambridge ESOL?

Oferowane przez nas egzaminy językowe Cambridge są najbardziej znanymi egzaminami językowymi na całym świecie, oferowanymi przez Uniwersytet Cambridge już od blisko 100 lat.


Jeżeli chcesz...

 • udowodnić, że jesteś ambitny i wytrwały Certyfikaty Cambridge są najbardziej obiektywnym
  i najbardziej prestiżowym ukoronowaniem zdobytych przez Ciebie umiejętności językowych.

 

 • znaleźć dobrą pracę Certyfikaty Cambridge są uznawane przez największe, międzynarodowe
  firmy na całym świecie przy rekrutacji pracowników na stanowiska wymagające znajomości języka angielskiego oraz przy awansie zawodowym.W Polsce ponad 50 firm uznaje certyfikaty np.:
  Agencja Badawczo-Informacyjna PASAD, Bank Zachodni WBK, Bertelsmann Media Sp. z o.o. ,
  BiznesNet SA, British Airways, Coca-Cola Hellenic Bottling Company Polska Sp. z o.o., Human Resource Consulting, Kimberly Clark S.A., Kraft Foods Polska S.A., LCC International Sp. z o.o., Mennica Polska, Panasonic Polska sp. z o.o., PERSONNEL SOLUTIONS - Doradztwo Personalne, PKP Energetyka Sp. z o.o., Polish Transport Holdings Sp. z o.o., Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., PPUO Poczta Polska, PTK Centertel, Radisson SAS, Sigma International (Poland) Ltd, Statoil Polska Sp. z o.o., Tesco Polska Sp. Z o.o., Totalizator Sportowy Sp. z o.o., TNS OBOP

 

 • zostać pracownikiem polskiej służby cywilnej FCE, CAE, CPE uznawane są przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych pracowników polskiej służby cywilnej.

 

 • zostać nauczycielem języka angielskiego FCE zdane na ocenę A lub B jest uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych
  od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego w przedszkolach i klasach I - III szkół podstawowych a także nauczycielami przedmiotów prowadzonych w języku angielskim innych niż język angielski w szkołach dwujęzycznych. CAE oraz CPE zdane na oceny A, B lub C jest uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, uzupełniających liceach ogólnokształcących, technikach uzupełniających, szkołach policealnych, bibliotekach pedagogicznych oraz innych placówkach edukacyjnych.

 

 • pracować w Ministerstwie Spraw Zagranicznych CPE jest uznawane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako dokument potwierdzający kwalifikacje językowe wymagane od pracowników ministerstwa.

 

 • zostać przewodnikiem wycieczek FCE, CAE, CPE uznawane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych przewodników wycieczek.

 

 • otrzymać dyplom językowy ważny na całe życie.
  Pamiętaj, że dyplomy KET, PET, FCE, CAE i CPE są ważne bezterminowo.