Aktualności

LUTY 2010
Od 12 lutego br. rozpoczęła się rekrutacja projektu „Prestiżowy egzamin CAMBRIDGE ESOL potwierdzeniem umiejętności językowych mieszkańców województwa pomorskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Mieszkańcy województwa pomorskiego rekrutowani są w 4 Biurach Projektu: Kartuzach, Kościerznie, Wejherowie oraz Sopocie.

MARZEC 2010
Do 18 marca br. trwała rekrutacja uczestników projektu, w trakcie której wyłoniono 54 osoby na egzamin CAMBRIDGE ESOL w sesjo letniej. Chętni mieli do wyboru następujące egzaminy: KET, PET, FCE, CAE oraz CPE.

KWIECIEŃ 2010
W miesiącu kwietniu we wszystkich Biurach projektu przeprowadzone zostały spotkania metodyczne (zdjęcia), na których koordynator projektu, Pani Magdalena Elliott poinformowała uczestników projektu o celach i założeniach projektu. W trakcie spotkań rozdane zostały także materiały dydaktyczne i piśmiennicze:
Wejherowo: 09.04 2010 r. o godz. 17.30
Sopot: 10.04.2010 r. o godz. 9.30
Kartuzy: 16.04.2010 r. o godz. 17.30
Kościerzyna: 17.04.2010 r. o godz. 9.30

MAJ 2010
W miesiącu maju we wszystkich Biurach Projektu przeprowadzono pisemne egzaminy próbne
Wejherowo: 07.05 2010 r. o godz. 17.30
Sopot: 08.05.2010 r. o godz. 9.00
Kartuzy: 14.05.2010 r. o godz. 17.30
Kościerzyna: 15.05.2010 r. o godz. 9.00
Asystent ds. metodycznych, Pan Vaughan Elliott spotkał się z każdym uczestnikiem projektu na ustny egzamin próbny.

CZERWIEC 2010

W czerwcu uczestnicy projektu „Prestiżowy egzamin CAMBRIDGE ESOL potwierdzeniem umiejętności językowych mieszkańców województwa pomorskiego" podeszli do egzaminów CAMBRIDGE ESOL, które odbyły się w Gdańsku w szkole English Unlimited.

LIPIEC 2010
W miesiącu lipcu uczestnicy projektu, którzy zdawali egzaminy KET oraz PET w sesji letniej poinformowani zostali o wynikach.

SIERPIEŃ 2010
Od połowy sierpnia została wznowiona rekrutacja projektu: "Prestiżowy egzamin Cambridge ESOL potwierdzeniem umiejętności językowych mieszkańców województwa pomorskiego" do sesji zimowej. Dodatkowo uczestnicy projektu, którzy zdawali egzaminy FCE, CAE orac CPE w sesji letniej zostali poinformawani o wynikach.


WRZESIEŃ 2010
W miesiącu wrześniu podsumowana została 1 edycja projektu.
Miło nam poinformować, iż z 54 osób, które podeszły do egzaminu w czerwcu 52 uzyskały wynik pozytywny i odebrali swoje certyfikaty.
Do końca września trwa rekrutacja uczestników projektu, w trakcie której wyłoniono 46 osób na egzaminy Cambridge ESOL w sesji zimowej.

 

 

 

 


 

 

 

PAŹDZIERNIK 2010
W październiku przeprowadzone zostały spotkania metodyczne, na których koordynator projektu, Pani Magdalena Elliott oraz asystent ds. metodycznych, Pan Vaughan Elliott poinformowali uczestników projektu o celach i założeniach. W trakcie spotkań rozdane zostały materiały dydaktyczne oraz piśmiennicze:

Wejherowo: 01.10 2010 r. o godz. 18.00
Sopot: 02.10.2010 r. o godz. 9.00
Kartuzy: 08.10.2010 r. o godz. 18.00
Kościerzyna: 09.10.2010 r. o godz. 9.00

Uczestnicy zimowej sesji projektu zostali zgłoszeni do autoryzowanego centrum egzaminów CAMBRIDGE ESOL. W październiku odbył się również egzamin próbny w Sopocie, 30.10 o godzinie 9.00.


LISTOPAD 2010

W miesiącu listopadzie odbyły się egzaminy próbne w Kartuzach (05.11 o godz. 17.30)
oraz w Kościerzynie (06.11 o godz. 9.00). Uczestnicy projektu zdający egzaminy KET oraz PET podeszli 20 listopada do egzaminu pisemnego i ustnego w autoryzowanym centrum egzaminów Cambridge ESOL w English Unlimited.


GRUDZIEŃ 2010
W grudniu uczestnicy projektu „Prestiżowy egzamin CAMBRIDGE ESOL potwierdzeniem umiejętności językowych mieszkańców województwa pomorskiego" zdający FCE, CAE oraz CPE przystąpili do ustnych
i pisemnych egzaminów w autoryzowanym centrum egzaminów Cambridge ESOL w English Unlimited
w Gdańsku.

STYCZEŃ 2011
W miesiącu styczniu uczestnicy projektu „Prestiżowy egzamin CAMBRIDGE ESOL potwierdzeniem umiejętności językowych mieszkańców województwa pomorskiego" otrzymali wyniki egzaminów. Miło nam poinformować, iż z 46 osób, które podeszły do egzaminów w grudniu, aż 42 uzyskały pozytywny wynik. 


LUTY 2011
Miło nam poinformować Państwa, iż 94 uczestników ze 100 biorących udział w projekcie „Prestiżowy egzamin CAMBRIDGE ESOL potwierdzeniem umiejętności językowych mieszkańców województwa pomorskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS uzyskało wynik pozytywny. W tym miesiącu zostaną także wydane certyfikaty dla osób, którzy zdawali egzaminy CAMBRIDGE ESOL w sesji zimowej.