Dla gimnazjalistów

Uwzględniają wymogi programu nauczania w szkołach publicznych i pomagają pomyślnie zdać egzaminy gimnazjalne i te do przyszłej szkoły średniej.

Na początku marca przeprowadzamy próbny egzamin gimnazjalny, a każdy piątek począwszy
od października danego roku szkolnego prowadzone
są bezpłatne dodatkowe spotkania ćwiczące wszystkie elementy egzaminu gimnazjalnego.

Zajęcia wzbogacane są w gry komunikacyjne, quizy, materiały audio-video, czy projekty językowe dotyczące kultury brytyjskiej, tak aby proces nauki przebiegał w ciekawej i angażującej atmosferze i wciągał nastolatków w naukę.

Pozostajemy w stałym kontakcie z rodzicami i na bieżąco informujemy ich o postępach w nauce, nieobecnościach, lub braku prac domowych, które zadawane są po każdych zajęciach.