Dla maturzystów

Wyróżniamy dwa poziomy:

  • podstawow,
  • rozszerzony.

Kurs rozpoczyna się z końcem września, a kończy się zaraz przed maturą.
Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 90 minut i skupiają się wyłącznie na ćwiczeniu umiejętności sprawdzanych na maturze tj. testach leksykalno-gramatycznych oraz ze słuchu jak i wypowiedzi pisemnej i ustnej.

Dodatkowo raz w tygodniu organizowane są bezpłatne warsztaty, na których rozwiązuje się testy maturalne. Istnieje również możliwość wypożyczania testów do pracy w domu. Na początku marca przeprowadzany jest maturalny egzamin próbny na poziomie podstawowym i rozszerzonym.