Dla dorosłych

Kurs prowadzony jest głównie w oparciu o metodę komunikatywną, co oznacza że nacisk kładziony jest na swobodną rozmowę na każdy temat. Ale staramy się korzystać z różnych metod w zależności
co w danym momencie chcemy nauczyć i która z grup, czy początkującą, czy zaawansowaną.

Program ułożony jest tak, aby usystematyzować już zdobytą wiedzę, poszerzyć słownictwo i ugruntować gramatykę w sposób motywujący do dalszej pracy.

Wielką popularnością cieszą się również grupy dla osób początkujących. Już od pierwszych zajęć lekcje prowadzone są w języku obcym, co przyśpiesza proces nauki i już po pierwszym roku widoczne są tego efekty.

Na zajęciach wykorzystywane są gry komunikacyjne, materiały audio-video, dodatkowe artykuły prasowe. Każdy ze słuchaczy może korzystać ze szkolnej biblioteki i wypożyczać książki i czasopisma.